شماره چهارم | فروردین ماه ۹۵

  • چالش‌های امنیت بانکداری و تراکنش‌های اینترنتی در ایران
  • توسعه کدهای نفوذ (اکسپلویت) پیشرفته در ARM و دور زدن سامانه‌های حفاظتی
  • تحلیل روت‌کیت‌های سطح هسته
  • چالش در مکانیزم‌های حفاظتی و امنیتی در سیستم‌های عامل و مفسر‌ها (قسمت دوم)
  • آزمون روش‌شناختی نفوذ در یک نگاه
  • تحلیل بدافزارها و درب‌های پشتی نرم‌افزاری در مسیریاب‌ها
  • طرح ایجاد میدان رقابتی در جهت توسعه راهبردی عرصه‌های امنیت در ایران
برای دریافت نسخه های قبلی اینجا مراجعه کنید.
دریافت مجله

اشتراک گذاری در :