امیر رسولی

 • پایه‌گذار آفسک
 • نظریه‌های مدرن حملات تحت وب

محمد جرجندی

 • مشاور امور اجرایی و راهبردی آفسک
 • دانشجوی دوره کارشناسی ارشد
  دانشگاه George Mason امریکا

علی رزمجو

 • نظریه‌های مدرن حملات تحت باینری
 • سرپرست واحد سوئد در بنیاد OWASP

وحید بهزادان

 • فناوری‌های نوین امنیت و یادگیری ماشین
 • دانشجوی دوره دکتری دانشگاه ایالتی کانزاس امریکا

بابک امین‌آزاد

 • نظریه‌های مدرن حملات تحت باینری و سیستم‌های عامل موبایلی
 • دانشجوی دوره دکتری دانشگاه Stony Brook امریکا

پویا دارابی

 • نظریه‌های مدرن حملات تحت وب
 • مشاور برگزیده‌ی امنیت شرکت Facebook

فروغ فلاح‌فر

 • سرپرست پروژه‌ی Women in Security آفسک
 • امنیت تکنولوژی‌های نوین تحت وب

حسین لاجوردی

 • مکانیزم‌های مدرن حملات در بستر شبکه
 • مشاور و پژوهشگر امنیت زیرساخت

محمدرضا اسپرغم

 • نظریه‌های مدرن توسعه
 • سرپرست واحد توسعه بنیاد OWASP

اهداف آفسک