با توجه به اهمیت علوم مرتبط با رایانه و اینترنت، و تحول چشم‌گیر ارتباطات درون و برون شبکه‌ای در جهان امروز، نیاز به فعالیت‌های پژوهشی و علمی در ابعاد مختلف آن در سطح جهانی با تمرکز بر امنیت این بستر به طرز قابل ملاحظه‌ای احساس می‌شود. از این رو، پس از برگزاری موفق دوره اول کنفرانس آفسک در آبان ماه ۱۳۹۵ در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر و دوره دوم کنفرانس آفسک در آذرماه ۱۳۹۶ در دانشگاه شهید رجایی با هدف هم افزایی دانش و انتشار یافته‌های نو و بدیع در زمینه های مختلف علوم امنیت سایبری، مجموعه پژوهشی آفسک در صدد است سلسله کنفرانس‌های آفسک را با هدف توسعه‌ی فرهنگ امنیت و الگوی چالش‌محور تکنیک‌های مدرن نفوذ سایبری و به منظور تبادل جديدترين دستاوردهای علمی و تجارب کاربردی در این زمینه ادامه دهد. این مجموعه با افتخار اعلام می‌دارد که یک جامعه‌ی بزرگ و دوستانه از پژوهشگرانی که علاقمند به اشتراک ایده‌هایشان هستند و در عرصه‌های تخصصی این زمینه در ایران و تقریبا دنیا برگزیده هستند‌ را شکل داده است. شایان ذکر است، سلسله کنفرانس‌های آفسک به عنوان یک رویداد علمی و فنی معتبر در میان جامعه امنیت سایبری شناخته شده و افزایش تعداد مقالات ارسالی و شرکت کنندگان هر دوره دلیلی بر این ادعاست و مجموعه پژوهشی آفسک از طریق فعالیت‌های کنفرانس و نشریه بر توسعه و ترویج دانش نظری، پژوهش‌های مفهومی و کاربردی، و دانش حرفه‌ای تمرکز دارد.

اهداف آفسک